Odliczenie VAT od paliwa od 2014 roku

Od 2014 roku przedsiębiorcy uzyskają możliwość odliczenia podatku VAT od paliwa. Odliczyć będzie można jednak tylko połowę kwoty VAT. Jednocześnie firmy stracą możliwość odliczania całości VAT od wydatków eksploatacyjnych. W tym przypadku również odliczą jedynie połowę podatku VAT.

Od wielu lat ustawa o podatku od towarów i usług zabrania bowiem dokonywania odliczeń VAT od paliwa wykorzystywanego w samochodach osobowych. VAT odliczyć można tylko wówczas, gdy paliwo służy do napędu samochodu ciężarowego. Z tak skonstruowanego zakazu wyłania się zatem logiczny wniosek, iż w działalności gospodarczej wykorzystywane są tylko i wyłącznie samochody ciężarowe. Na podstawie obowiązujących przepisów można dojść do wniosku, iż nie jest możliwe aby samochód osobowy mógł być wykorzystywany do prowadzenia działalności.

Co do zasady więc, prawo do odliczania VAT przysługuje producentowi, który wozi swoje towary ciężarówkami, nie przysługuje przeważającej części usługodawców, którzy nie potrzebują ciężarówek, a jedynie zwykłych aut osobowych służących do przemieszczania się.

Odliczenie VAT będzie możliwe od roku 2014, ale tylko w połowie. Przedsiębiorca będzie mógł odliczyć jedynie 50% kwoty podatku VAT widniejącej na fakturze za zakup paliwa. Dodatkowo rząd  zaproponował bowiem, aby to połowiczne odliczenie dotyczyło nie tylko paliwa, ale zostało rozciągnięte również na wszystkie pozostałe wydatki eksploatacyjne związane z utrzymaniem samochodu, a więc m.in. na zakupy części i naprawy samochodu. Przypomnijmy, iż do tej pory VAT od takich wydatków można było odliczać w całości. Od 2014 r. odliczymy już tylko 50% kwoty VAT z takich faktur.

Opracowanie: Iwona Jaraczewska, Doradca PK KSU w Toruniu, źródło: www.zus.pox.pl (13.11.2012 r.)